Pirkimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE     “MV SUPPLY” TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS
  • Pardavėjas – UAB „MV SUPPLY“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 300638408, įmonės registracijos adresas: Rolando Jankausko g. 6, LT-04310 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100003065811, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
  • Pirkėjas – asmuo, perkantis elektroninėje Parduotuvėje prekes ir/ar paslaugas. Pirkėjas – fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš UAB “MV SUPPLY” prekių ir/ar paslaugų. Pirkėjas – juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš UAB “MV SUPPLY” prekių ir/ar paslaugų.
  • Parduotuvė – elektroninė “MV Supply” parduotuvė, pasiekiama adresu mvsupply.eu
  • Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
  • Prekių išdavimo vieta: Platiniškių g. 70, Platiniškės , LT14167.
  • Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių garantinės sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.
 3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  • Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
 4. PARDAVĖJO TEISĖS
  • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  • Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
 5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
  • Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes paruošti atsiėmimui iš prekių išdavimo vietos arba pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
  • Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali paruošti prekių atsiėmimui iš prekių išdavimo vietos arba pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) dienų.
  • Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.3. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
  • Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės nepristatytos arba negrąžintos Pardavėjui.
 6. PIRKĖJO TEISĖS
  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  • 2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
 7. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  • Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
  • Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
  • Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 8. PREKIŲ KAINOS
  • Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos pridedamas ir pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.
 9. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS
  • Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
  • Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Revolut, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Citadelė, Paysera bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis PAYSERA mokėjimų platforma.
 10. PREKIŲ PRISTATYMAS ARBA ATSIĖMIMAS
  • Pirkėjas, užsakydamas prekes su prekių pristatymo paslauga, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
  • Pirkėjas, užsakydamas prekes su prekių atsiėmimo paslauga iš prekių išdavimo vietos, privalo sulaukti informacijos elektroniniu paštu ir/arba SMS žinute apie paruoštas prekes atsiėmimui.
  • Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
  • Pirkėjas privalo priimti prekes iš prekių išdavimo vietos pats. Jeigu Pirkėjas prekių atsiimti pats negali, bet prekės paruoštos atidavimui, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją apie kito asmens įgaliojimą prekės atsiėmimui.
  • Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.

 

 1. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
  • Parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Pirkėjas yra informuojamas, kad Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių

Pirkėjų įsigytoms prekėms taikoma įstatyminė 2 metų prekių kokybės garantija, prekes naudojant pagal pateiktas instrukcijas ir leistinas apkrovas. Pardavėjas taip pat turi teisę konkrečioms prekėms taikyti ir komercinę garantiją. Komercinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi konkrečių prekių aprašymuose elektroninėje parduotuvėje.

 • Pirkėjui įsigijus nekokybišką prekę, Pirkėjas turi teisę pasirinkti:
  • reikalauti prekę pataisyti (remontuoti); arba
  • reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai tokio reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų.
  • nekokybiškų prekių grąžinimo/keitimo išlaidas dengia pardavėjas.
 • Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, Pirkėjas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu: +37061362000 arba elektroniniu paštu: pardavimai@mvsupply.eu ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas
 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  • Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
  • Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
   • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
   • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
   • Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
   • Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
   • Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;
   • Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force Major).